Tilbake til værsiden          Detaljerte værdata           Daglige data i tabellform          Display          Wap

Hvis du vil se værdata fra denne værstasjonen på din mobil telefon tast inn følgende adresse:
http://www.sel-ski.2gb.no/wap.htm
Klikk her for å oppdatere!

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

         YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                    HEAT COOL    
   MEAN                DEG  DEG    WIND SPEED    DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH  DATE   LOW  DATE  DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2  -5.0 11.7  6/2/20 -23.3 27/2/20 1851  0 0.00  0  0  1/2/20  N921.59  54
3  -1.7 20.2 26/3/20 -19.8  7/3/20 2065  0 0.00  0  0  1/3/20  N933.91  46
4   2.9 29.1 21/4/20 -13.4  4/4/20 1863  0 0.00  0  0  1/4/20  N926.49  40
5   6.3 33.7 25/5/20 -8.3 14/5/20 1777  0 0.00  0  0  1/5/20  N784.75  35
6  12.6 34.9  2/6/20 -1.9  8/6/20 472  0 0.00  0  0  1/6/20  N600.01  43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  0.7 34.9  2/6/20 -23.3 27/2/2010053  0 0.00  0  0  1/1/20  N883.79  47

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

         MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2020
                    HEAT COOL    
   MEAN                DEG  DEG    WIND SPEED    DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH  TIME   LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1  16.9 34.8  17:09  2.0   4:42  48  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  30
2  15.8 34.9  14:04  2.6   4:56  49  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  29
3  14.1 26.8  17:35  7.1   4:09  51  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  35
4  14.3 26.7  12:46  8.3  22:03  51  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  33
5  10.8 20.4  15:51  7.1   4:18  54  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  56
6   9.5 13.9  14:03  6.8   3:10  55  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  67
7   9.0 13.8  16:40  3.6  23:58  56  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  58
8   9.4 25.1  12:42 -1.9   4:45  56  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  35
9  13.5 26.2  11:37  2.8   3:30  52  0 0.00  0  0   0:00  N600.03  40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.6 34.9  2/6/20 -1.9  8/6/20 472  0 0.00  0  0  1/6/20  N600.01  43

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter          Max  Max Time  Max Date    Min  Min Time  Min Date  Average
Wind Direction       357    0:47   1/1/20     0    8:43   1/1/20     0
Humidity           94    5:23   8/1/20     11   17:08   1/6/20     47
Out Temp          34.9   14:04   2/6/20   -23.3    2:55  27/2/20    0.7
Raw Barometer      966.04   16:43  19/1/20   600.03    2:44  19/5/20   883.78


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter          Max  Max Time  Max Date    Min  Min Time  Min Date  Average
Wind Direction       357   15:46   1/6/20     0   17:56   1/6/20     0
Humidity           94    5:56   6/6/20     11   17:08   1/6/20     43
Out Temp          34.9   14:04   2/6/20    -1.9    4:45   8/6/20    12.6
Raw Barometer      600.03    0:00   1/6/20   600.03    0:00   1/6/20   600.01

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter          Max  Max Time    Min  Min Time  Average
Wind Direction       252    0:00    252    0:00     0
Humidity           57    0:00     57    0:00     57
Out Temp          8.3    0:00    8.3    0:00    8.3
Raw Barometer      600.03    0:00   600.03    0:00   600.03

 


Dagens værdata.

10/6/20
Time     Wind Dir  Humidity    Temp Raw Barom WindGust H DailyRain  HourRain
          °     %     °C     mb    mps     mm     mm
0:00       252     57    8.3   600.03     0    0.00    0.00

 


Gårdagens værdata.

9/6/20
Time     Wind Dir  Humidity    Temp Raw Barom WindGust H DailyRain  HourRain
          °     %     °C     mb    mps     mm     mm
0:00        55     60    5.7   600.03     0    0.00    0.00
2:00       229     79    3.8   600.03     0    0.00    0.00
4:00       229     89    3.1   600.03     0    0.00    0.00
6:00       229     75    5.3   600.03     0    0.00    0.00
8:00       229     36    12.4   600.03     0    0.00    0.00
10:00       25     17    21.8   600.03     0    0.00    0.00
12:00       202     15    24.2   600.03     0    0.00    0.00
14:00       235     17    19.8   600.03     0    0.00    0.00
16:00       288     17    21.2   600.03     0    0.00    0.00
18:00       159     17    19.0   600.03     0    0.00    0.00
20:00       265     25    15.2   600.03     0    0.00    0.00
22:00       252     38    11.7   600.03     0    0.00    0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00